Sørlandet Sykehus HF

Sørlandet Sykehus HF,

Arendal
18-01-2023

Overlege - urologi

Kontakt

Sørlandet Sykehus HF

Sykehusveien 1
4838
Arendal
Norge
Tlf: +47 915 03738
Praktisk information
Oprettet:
18-01-2023
Udløber:
06-03-2023
Kviknummer:
LJA-84438750
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Urologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kirurgisk avdeling, Arendal

Sørlandet sykehus Arendal (SSA) er en del av Sørlandet sykehus HF (SSHF), og er akuttsykehus med traumefunksjon for en befolkning på 115 000 innbyggere. Sykehuset har regionsfunksjon i Agder fylke for både PCI, bariatrisk kirurgi, plastikkirurgi og Oftalmologi. 

Kirurgisk avdeling har seksjon for gastrokirurgi, urologi og plastikkirurgi. Det er totalt ansatt 38 leger, fordelt på disse 3 seksjonene med både overleger og LIS.

Urologisk seksjon har 4 urologstillinger som dekker urologisk vakt, poliklinikk og operasjon. Seksjonen har avtaler med faste vikarer, som hjelper ved avvikling av ferier og permisjoner.

Urologi ved SSHF er delt mellom SSK (Kristiansand) og SSA, hvor det ligger urologiske avdelinger ved begge sykehus. SSA har i mange år hatt operasjonsrobot, og all prostatakirurgi ved SSHF gjøres derfor i Arendal, enten som robotkirurgi eller laprascopi. Kirurgi på nyre er lagt til Kristiansand, og større blæreoperasjoner går til Tønsberg. Det er normal betydelig poliklinisk aktivitet på begge avdelinger, og ESWL gjøres på begge sykehus.

Avdelingen har per dags dato daVinci Si, men vil gå over til daVinci X i løpet av året.

Avdelingen har ambisjoner om å videreutvikle tilbudet til pasienten i regionen og ønsker på sikt å utvikle utdanningssenter for robotkirurgi.

LIS2-sjiktet går for tiden 12-delt vakt og dekker uro, gastro og plastikk.  

Vi har nå ledig 1 x 100% fast stilling som overlege - spesialist i urologi.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etniskbakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene består av postarbeid, poliklinikk og operasjoner
 • 4-delt urologisk vakt 
 • Systematisk videreutvikling av avdelingen og opplæring av LIS
Krav til søkere
 • Norsk spesialisering  i urologi, evt utenlandsk spesialisering som er godkjent i Norge. Alternativt kirurg som ventes å få spesialistgodkjenning i urologi i løpet av kort tid. 
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet
Forventninger til søker
 • Villighet til å utvikle faglig samarbeid, både innen seksjonen og innen SSHF
 • Tilstrebe både personlig fagutvikling og kompetansedeling innad i seksjonen
 • Være med på å utvikle fremtidige tilbud i regionen, både for pasienter og for helsepersonell under utdanning (robot opplæringssenter)
 • Skape et lærende miljø i alle aspekter av daglig drift 
 • Villighet til å jobbe mot EBU-sertifisering
Muligheter
 • Arbeide i et utfordrende og variert miljø, med kort vei mellom ledelse og kliniker.
 • Meget godt arbeidsmiljø.
 • Støtte til å bli medlem og sertifisert i EBU (European Board og Urology)/EAU (European Assosiation of urolgy) 
 • SSHF har uttalt ønske om å øke forskningsaktiviteten ved foretaket, og tilrettelegger for dette.

Sykehusveien 1, 4838 Arendal, Norge

Map

 Åpne veibeskrivelse

 Kontaktinformasjon

Jan Torkild Haukvik
Avdelingssjef
 +47 37 01 40 32
Carl Hammarlund
Overlege
 +47 37 07 57 41


Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
 

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

 

Har du læst?
 

nr. 14/2016