Aarhus Universitet

Aarhus Universitet,

Aarhus
27-02-2023

Prodekan for forskning

Kontakt

Aarhus Universitet

Vennelyst Boulevard 4
8000
Aarhus C
Danmark
Tlf: 20697372
Praktisk information
Oprettet:
27-02-2023
Udløber:
11-04-2023
Kviknummer:
LJA-84568444
Jobtype:
Fuldtid
PhD
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med til at udvikle og implementere visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning? Er du en anerkendt, internationalt orienteret forsker med ledelseserfaring? Så kan en af de mest attraktive stillinger på Health, det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet, blive din pr. 1. september 2023.

Du styrker fundamentet for universitetets virke
Som prodekan for forskning vil du samarbejde med fakultetets fem institutledere og dekanatet om at lede et fagligt anerkendt fakultet. Vi ønsker, at fakultetet tilbyder det bedste fundament for at udvikle, forfølge og realisere ambitiøse og originale forskningsideer. Du vil i tæt samarbejde med dekanatet lede videreudviklingen af rammer for forskning, hvor der er udstrakt frihed, tillid til den enkelte forsker og respekt for det langsigtede perspektiv og værdien af forskningsbaserede uddannelser.

Du vil indgå i dekanatet og fakultetsledelsen og være en del af en fælles ledelse, hvor der skabes resultater i fællesskab og som en holdindsats. Det tætte samarbejde om fakultetets udvikling sker i et fortroligt og tillidsfuldt rum, hvor sager kan drøftes og viden deles.

Du kommer også til at samarbejde med prodekanerne for forskning fra de fire andre fakulteter om at skabe unikke forskningsmiljøer på Aarhus Universitet, der tiltrækker topforskere fra det internationale forskersamfund. Her er du med til at udvikle forsknings- og forskningsledelsestalenter og arbejde strategisk med målet om at Aarhus Universitet er en attraktiv samarbejdspartner, og arbejdsplads for dygtige forskere. Du bliver derfor medskaber af et solidt fundament for universitetets forskningsbaserede uddannelser.

I dit strategiske arbejde formår du at igangsætte og lede initiativer, der øger tiltrækning af eksterne bevillinger og fremmer samarbejdet med private fonde og erhvervsliv, samt det internationale forskersamfund. 

Dit daglige arbejde sker i samarbejde med dekanatet og understøttes af dekansekretariatet og fakultetets administrative stabsfunktioner.

Dine opgaver vil primært bestå af at:

 • Strategisk ledelse af fakultetets forskningsaktiviteter i samarbejde med institutledelserne og Ph.d.-skolen.
 • Strategisk ledelse af Ph.d.-skolen i samarbejde med Ph.d.-skolelederen.
 • Bidrage til at vi som fakultet fremmer og vedligeholder kreative, dynamiske, og inspirerende forskningsmiljøer med stor diversitet og international rækkevidde
 • Bidrage til at fastholde en høj forskningsintensitet og -kvalitet på fakultet, blandt andet gennem etablering af systematisk forskningsevaluering.
 • Videreudvikle rammerne for strategisk rekruttering og udvikling af forskningsledere samt unge forskertalenter, både nationale og internationale.
 • Videreudvikle forskningsmiljøerne så de understøtter udviklingen i fakultetets uddannelser.
 • Bygge broer til samarbejdspartnere, erhvervsliv, myndigheder og private fonde med henblik på øget innovation og værdiskabelse for alle parter.
 • Bidrage til at indhente flere eksterne ressourcer til forskningen, herunder EU-bevillinger.
 • Udvikle og sikre fakultetets compliance i relation til informationssikkerhed og god videnskabelig praksis.
 • Bidrage til fakultetets samarbejde med universitetets forskningsstøtteenhed og medvirke til at de faglige miljøer modtager rettidig forskningsstøtte.

Herudover er der en række driftsopgaver, f.eks. indstillinger til priser og strategiopfølgning, som du løser i tæt samarbejde med dekansekretariatets forskningsrådgiver.

Du refererer til dekan, Anne-Mette Hvas.

Visionær lederprofil og anerkendt forsker
Du er en anerkendt forsker og forskningsleder inden for ét af fakultetets fagområder. Du har kendskab til de særlige rammer og vilkår for samarbejde mellem universitetet og hospitalerne om forskning og uddannelse, og har erfaring med fagfællebedømmelse af forskningsansøgninger.

Som person er du åben, nysgerrig og imødekommende og trives i en synlig lederrolle med stor berøringsflade. Du er en inspirerende leder, som formår at motivere samtidig med du evner at fremme kulturel og kønsmæssig diversitet.

Du har fokus på implementering og konkrete målbare resultater og kan begå dig i både universitetets og sundhedsvæsenets faglige og politiske fora. Du opsøger dialog og inddragelse af de faglige miljøer for du tror på, at resultater bliver bedre af at samarbejde om at nå fælles mål.  Du kommunikerer klart og konstruktivt i skrift og tale på engelsk og gerne mindst et af de skandinaviske sprog.

Fakultetet i overskrifter
Health er et af fem fakulteter ved Aarhus Universitet og består af fem institutter og en forskerskole. Vi favner kernefaglig sundhedsvidenskabelige forskning og uddannelse, indenfor bl.a. læge, tandlæge, idræt og folkesundhedsvidenskab. Vi stræber mod at bringe fagområderne sammen for at afspejle det tætte forhold mellem universitetet og sundhedsvæsenet. Fakultetet har et nært og langvarigt samarbejde med hospitalerne i Region Midtjylland, i særdeleshed Aarhus Universitetshospital, hvor mange medarbejdere har en delt ansættelse. 

Health er en dynamisk og mangfoldig organisation med internationalt udsyn og stort globalt netværk. Vi er en rummelig arbejdsplads med stor respekt for den enkeltes bidrag, ideer og viden.

Yderligere informationer
Healths hjemmeside (intern)
Healths hjemmeside (ekstern)
AUs hjemmeside

Spørgsmål til stillingen
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan for Health, Anne-Mette Hvas tlf.: +4523348252. 

Vi forventer at afholde første samtale d. 2. maj 2023 og anden samtale d. 30. maj 2023. Der kan blive anvendt case og personprofiltest i forbindelse med samtalerne. 

Ansættelsesprocedure
Ansættelsen sker som åremålsansættelse for en ansættelsesperiode på op til 6 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Stillingen som prodekan for forskning er en fuldtidsstilling, og stillingen er ikke forenelig med opretholdelse af egen forskningsaktivitet på højt niveau på længere sigt.

Ansættelsesproceduren indebærer, at der nedsættes en rådgivningsgruppe og et ansættelsesudvalg.

Stillingen besættes i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og akademikere i staten.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser)
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

 

Har du læst?
 

nr. 14/2016