Linköping Universitet

Linköping Universitet,

Linköping
20-03-2023

Professor i hematologi, förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland

Kontakt

Linköping Universitet

Praktisk information
Oprettet:
20-03-2023
Udløber:
05-05-2023
Kviknummer:
LJA-84628546
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Hæmatologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ref LiU-2023-00570

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten. Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Professor i hematologi
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland

Ämnesområde
Hematologi

Beskrivning av ämnesområdet
Hematologi är den gren av den medicinska vetenskapen som handlar om fysiologi och sjukdomar i blodet samt de blodbildande och lymfatiska systemen. Hematologi innefattar forskning och utveckling av vård av människor med blodsjukdomar, såväl maligna som benigna. Hematologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen som utgörs av Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

I Linköping bedrivs högspecialiserad hematologisk vård för sjukdomstillstånd i det blodbildande systemet. De vanligaste sjukdomarna som behandlas vid kliniken är olika typer av blodbrist samt tumörsjukdomar i blodet som leukemier, lymfom och myelom.

Huvuddelen av vården på hematologiska kliniken är högspecialiserad vård och cirka 50 % av slutenvården utgörs av stamcellstransplantationsvård. Inom stamcellstransplantation är vi ett av sex centrum i Sverige som utför dessa behandlingar.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Vi erbjuder en professur vid Linköpings universitet kombinerat med en överläkartjänst på kliniken. Vi söker en professor med ambition att vidareutveckla hematologisk forskning genom kliniska prövningar, laborativ forskning samt handledning av ST-läkare under deras doktorandprojekt.

Innehavaren förväntas också delta i utbildning på olika nivåer vid Linköpings universitet, särskilt vid utbildning av läkarstudenter vid den kliniska placeringen på Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping.

Att arbeta i team är viktigt för oss och tillsammans har vi ett nära samarbete inom och mellan yrkesgrupperna som består av sjuksköterska, undersköterska, läkare, chef, stamcellskoordinator, forskningssjuksköterska, fysioterapeut, dietist, kurator, vårdadministratör och kurator. På kliniken finns idag ett antal läkare med spetskompetens inom våra olika sjukdomsgrupper.

Sökande bör vara en nationell ledare inom en av de sjukdomar som vi handlägger och helst en internationellt respekterad auktoritet. Detta dokumenterat genom publikationer där samarbete i internationell expertgrupp framgår. Vidare skall den sökande vara en etablerad forskargruppledare. Kliniken har ett nära samarbete med Linköpings universitet och har ambitionen att vara ett hematologiskt kunskapscentrum för Sydöstra sjukvårdsregionen. Detta lever kliniken upp till exempelvis genom medverkan vid föreläsningar och seminarier, som basgruppshandledare och att ta emot och handleda studenter från universitetets medicinska fakultet. Anställningen kräver dokumenterad pedagogisk erfarenhet från universitet som utbildar läkarstudenter och att som huvudhandledare för doktorand ha ansvarat för samtliga steg i processen från initial antagning till doktorsexamen, och som huvudsökande i bred nationell eller internationell konkurrens sökt och erhållit externa forskningsmedel.

Undervisningen sker på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig, pedagogisk och klinisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.

Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska. 

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen Ansök nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 8 maj 2023. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Oliver Gimm
Professor, avd-chef, ämnesföreträdare
010-1038041
oliver.gimm@liu.se

Franz Rommel
VC hematologiska kliniken vid RÖ
010-103 21 50
franz.rommel@regionostergotland.se

Nico Rönnberg
Sekreterare i anställningsnämnden
013-28 22 41
nico.ronnberg@liu.se

Anette Wiklund
HR-partner
013-28 68 41
anette.wiklund@liu.se

Länkt till den här sidan
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/21138

 

Udvalgte job
Har du læst?
 

nr. 14/2016