Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper. Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen för kliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden.

Anställningen som professor är placerad vid avdelningen för kirurgi inom institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Vid avdelningen för kirurgi bedrivs omfattande forskning inom området transplantationskirurgi med framför allt kliniska studier, translationell och experimentell forskning. Avdelningen deltar i fakultetens olika utbildningsprogram och utbildningar på specialistnivå.

Ämne

Transplantationskirurgi med inriktning mot thoraxtransplantation 

Ämnesbeskrivning 

Professurens ämnesområde är transplantationskirurgi med en inriktning mot thoraxtransplantation. Forskningsområdet omfattar klinisk forskning, translationell forskning och experimentell forskning som rör transplantationskirurgi och metoder för vävnadsperfusion. Utbildningsområdet är i första hand transplantationskirurgi. 

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning inom ämnesområdet för anställningen och det förväntas att anställningsinnehavaren bedriver forskning på nationell och internationell konkurrenskraftig nivå. Forskningen ska bidra till att Sahlgrenska universitetssjukhuset erhåller nationella vårduppdrag. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt söka nationella eller/ och internationella externa forskningsanslag.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet och andra utbildningsprogram där institutionen medverkar. Vidare ingår handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer.

Anställningsinnehavaren förväntas också utföra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, så som administrativa uppgifter och interna och externa förtroendepositioner. Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.

Den kliniska tjänstgöringen kommer anpassas till verksamhetens behov av den tilltänkta anställningsinnehavarens kompetens och erfarenheter.
 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.  

Behörig att anställas som professor är den som har visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Anställningen är en förenad anställning som överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och därför ska sökanden inneha svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i thoraxkirurgi och/ eller kirurgi.
Enligt Högskolelagen 3 kap 8 får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.   

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och klinisk skicklighet utgör bedömningsgrunder för tillsättningen. Vid bedömningen kommer vetenskaplig skicklighet inom området och pedagogisk skicklighet att sättas i första hand, och klinisk skicklighet och administrativ skicklighet i andra hand.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand meriter inom ämnet att betraktas så som peer review-granskade vetenskapliga artiklar. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning, samt ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens. Uppbyggda internationella nätverk samt deltagande i nationella och internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas på erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete, inom området thoraxkirurgi och speciellt thoraxtransplantation, samt förmåga till utveckling av kliniskt arbete och implementering av forskning i klinik. Kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete som lett fram till nationella vårduppdrag är meriterande. För administrativ skicklighet är erfarenhet av kliniskt och akademiskt ledarskap samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande. 

Anställning 

Tillsvidareanställning på heltid, 100% med placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.
Tillträde hösten 2022 efter överenskommelse.
 

Tillsättningsförfarande 

- Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
- Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
- Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
- Prövning/validring av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
- Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen 

Prefekt Peter Naredi. Telefon: 070- 681 49 81, e-post: peter.naredi@gu.se
Proprefekt Helena Brisby. Telefon: 070-614 71 00, e-post: helena.brisby.2@gu.se
Sektionschef Eva Angenete. Telefon: 076-051 44 41, E-post: eva.angenete@gu.se?
 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen Ansök.
Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/generell/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 
Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

- Bevis om svensk läkarlegitimation
- Specialistkompetens i thoraxkirurgi och/eller kirurgi
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Forskningsplan/Forskningsprogram
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2022/616 till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-30 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.