Region Hovedstaden

Region Hovedstaden,

Herlev
15-03-2023

Region Hovedstaden søger sektionschef til CAMES Herlev

Kontakt

Region Hovedstaden

Tlf: 24 78 30 80
Praktisk information
Oprettet:
15-03-2023
Udløber:
28-04-2023
Kviknummer:
LJA-84617173
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

(Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation)

Simulationstræning er en væsentlig brik i fremtidens sundhedsvæsen både inden for uddannelse, innovation og forskning. Har du lyst til at stå i spidsen for en vigtig mission, så er det dig, vi leder efter.

Dit ansvarsområde som sektionschef på CAMES, Herlev matriklen
CAMES bidrager til at øge kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen ved at forbedre færdighed, tryghed og sikkerhed i kliniske situationer for sundhedspersonalet. Som vores nye sektionschef får du det daglige ansvar for en stor gruppe kompetente medarbejdere med meget forskellig baggrund. Vi arbejder med at optimere kliniske færdigheder, sociale- og kognitive kompetencer af individer og teams, psykologisk tryghed og Faculty Development igennem fuldskala simulationstræning.

Du kommer til at stå i spidsen for at:

 • Udvikle, involvere og lede sektionens kursusledere, undervisere og forskere
 • Implementere digitale løsninger ifm. uddannelsesopgaver i samarbejde med enhedens andre sektionschefer
 • Understøtte Sundhedsstyrelsens og Region Hovedstadens obligatoriske simulationskurser for læger og sygeplejersker
 • Understøtte forskellige faggruppers ønsker for træning i kliniske færdigheder - specielt inden for fuldskala simulation og sociale- og kognitive kompetencer
 • Samarbejde med de kliniske afdelinger og specialer, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.m. om behov, udvikling og implementering af relevant simulationstræning og andre aktiverende metoder
 • Samarbejde med lokale og nationale simulationscentre
 • Understøtte udviklings- og uddannelsesaktiviteter inden for mental sundhed, psykologisk tryghed og den gode - og nogle gange svære - kommunikation
 • Understøtte Faculty Development både lokalt, regionalt og nationalt
 • Understøtte forskningsaktiviteter inden for klinisk uddannelse, mental sundhed og sociale- og kognitive kompetencer i relation til patientsikkerhed både internt og i samarbejde med nationale og internationale grupper

Vores forventninger til dig
Du brænder for personaleledelse, kan skabe rammer og betingelser for det gode samarbejde i relation til strategi, prioritering af opgaver samt for opbygning og vedligeholdelse af de rigtige kompetencer. Du har gode samarbejdsevner og tænker opgaveløsningen helt ud til slutbrugeren ofte vores kliniske personale, så de kan gøre en forskel for patienter, pårørende, sig selv og deres kolleger. Du har budget- og organisationsforståelse. Du tænker innovativt, er nysgerrig og tør udfordre nutidens sundhedsvæsen med nye typer af simulationstræning og uddannelse. Du er parat til at indgå i en ambitiøs chefgruppe, hvor både dagligdagens udfordringer og fremtidens mål bliver diskuteret. Du er fortrinsvis læge af baggrund, har ledelses- og forskningserfaring og meget gerne inden for uddannelsesforskning.

Sektionen og Enheden
Sektionen er placeret på toppen af Herlev Hospital, har ca. 25 medarbejdere, hvoraf hovedparten har en sundhedsfaglig baggrund. Derudover er der antropologer, psykologer,
bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende, der alle bidrager med deres tværfaglighed til sektionens opgaver.

Vi indgår i tætte partnerskaber med mange kliniske afdelinger, hvor flere projekter og uddannelsesaktiviteter er koblet til hospitalerne, primært i Region Hovedstaden. I sektionen varetager vi en stor del af de nationale specialespecifikke kurser i anæstesiologiske specialer både for sygeplejersker og læger. Vi ønsker at udvide disse muligheder for andre specialer og den primære sektor, hvor simulationstræning kunne gøre en forskel for den faglige kvalitet og patientsikkerheden.

Sektionen og enheden har også tætte samarbejder med nationale simulationsnetværk i både regioner og kommuner. Vores primære ansvar er, udover vidensdeling og sparring, at sikre høj uddannelseskvalitet af facilitatorer og instruktører uddannet til simulationstræning. Desuden indgår CAMES i regionale, nationale og internationale forskning- og udviklingssamarbejder.

Enheden CAMES & RegionH E-læring består af fire sektioner:

 • CAMES Herlev, som står for uddannelse og forskning inden for Faculty Development, pædagogisk udvikling, fuldskala simulation, CAMES On-Demand og Mennesket, organisation og arbejdsliv
 • CAMES Herlev Simulationscentret, som står for koordinering og afvikling af kurser samtidig med en løbende udvikling og tilpasning til et sundhedsvæsen i forandring
 • CAMES Rigshospitalet, som står for uddannelse, udvikling og forskning inden for en bred vifte af tekniske færdigheder og derudover varetager nye kommercielle samarbejder
 • RegionH E-læring, som står for e-læring, podcasts, animationer, VR og UX-løsninger.

Det får du med sikkerhed hos os
Et tæt samarbejde med en ambitiøs chefgruppe, hvor vi er i gang med at tegne landskab og strategi for CAMES & RegionH E-læring anno 2025. Det indebærer en endnu højere grad af synergi og samarbejde på tværs af sektionerne i enheden og med Center for HR og Uddannelse omkring uddannelse, udvikling og forskning især inden for brugen af digitale og teknologiske løsninger.

Center for HR og Uddannelse
Center for HR og Uddannelse (CHRU) er en del af Danmarks største sundhedsorganisation med 44.000 ansatte, hvor ca. 70 pct. er sundhedspersonale fordelt på syv hospitaler. Vi leverer uddannelse, færdighedstræning, forskning, ledelses- og organisationsudvikling samt rådgivning, systemunderstøttelse og service inden for løn, vagtplanlægning, personalejura, forhandling, personalepolitik og arbejdsmiljø.

I Center for HR og Uddannelse har vi et højt ambitionsniveau og dyrker både nysgerrighed og læring alt i en sammenhæng så det gavner og udvikler klinikken. Her får du mulighed for at udvikle dig i en retning, der gør dig til medskaber af fremtidens sundhedsvæsen. Du vil opleve en arbejdsplads, hvor vi forventer og giver plads til at du selv tager ansvar og initiativ.

Yderligere oplysninger
Du vil som sektionschef referere til enhedschef Sanne Møller Knudsen. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sanne på telefon 24910843 eller på mail sanne.moeller.knudsen@regionh.dk 

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastlægges efter Danske Regioners Aftale for Chefer. Arbejdsstedet er Center for HR og Uddannelse og adressen for sektionen er på Herlev Hospital.

Stillingen ønskes besat senest pr. 1. august 2023.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser senest den 28. april 2023.

Vi forventer at holde samtaler af to runder i hhv. uge 19 og 21. Bliver du valgt til anden runde, får du en case, du skal arbejde med forud for samtalen.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning gennem vores online rekrutteringssystem.


CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation - samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk og kirurgisk uddannelse og simulation. CAMES udvikler nye uddannelseskoncepter og er i stigende grad involveret i aktiviteter for sundhedsuddannelser. Målet med alle CAMES-aktiviteter er at øge kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. CAMES er organisatorisk en del af Center for HRU i Region Hovedstaden.

 

Har du læst?
 

nr. 14/2016