Gem annonce
Region Sjælland

Region Sjælland,

Køge
06-11-2023

Speciallæge i psykiatri til F-ACT-team i Distriktspsykiatrien Køge

Kontakt

Region Sjælland

Psykiatrien i Køge
Køge
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
06-11-2023
Udløber:
30-11-2023
Kviknummer:
LJA-85081909
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed

Sætter du det gode patientforløb i centrum og er høj faglighed vigtig for dig? Brænder du for implementering og udvikling?  så er her en unik mulighed!

Gennem de seneste år har vi indført F-ACT-teams i behandlingsarbejdet i Distriktspsykiatrien Køge, og vi er nu ved at være godt i gang. Som speciallæge hos os vil du derfor komme til at deltage i den fortsatte udvikling af arbejdet i et F-ACT-team.

F-ACT er en metode for ambulant psykiatrisk behandling, der har en fleksibel tilgang til patienterne med udgangspunkt i, hvor de er i deres sygdomsforløb.

Der tilbydes intensiv behandling i perioder, hvor der er brug for det, og det nedjusteres til individuel tilpasset standardbehandling, når patienten har det bedre igen.

Patienten tilknyttes et tværfagligt team (F-ACT team). Hvem fra teamet, der bedst kan hjælpe i den aktuelle situation, vurderes løbende. I perioder kan der være flere, der samarbejder om behandlingen, men lægen er altid central i behandlingsforløbet. Målet er, at alle patienter får den rette behandling, og at behandlingen kan være intensiv i de faser, hvor der er behov for det.

Dit arbejde bliver i fællesskab med dine team-kollegaer i FACT-team at få afviklet et forsamtale-, udrednings- og behandlingsprogram for en række komplekse ambulante patientforløb med borgere bosat i vores optagekommuner.

I vores 3 F-ACT-teams, Greve-Solrød, Køge og Faxe-Stevns varetager vi behandlingen af borgere som lider af psykoser, sværere depressioner og personlighedsforstyrrelser. Derudover har vi et OPUS-team, som i et 2-årigt forløb varetager behandlingen hos 18-35-årige med nydebuterede psykoser.

Endvidere varetager vi for hele Psykiatrien Øst udredning for og opstart af behandling for ADHD, der er kompliceret af sværere komorbiditet. Vi har også regionsfunktion for ADHD og for udredning af Gennemgribende udviklingsforstyrrelser med svær komorbiditet.

Distriktspsykiatrien Køges patienter kommer fra Faxe, Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner, men vi varetager som nævnt også behandling af ADHD for hele Psykiatrien Østs optageområde, og dermed også for borgere i Lejre og Roskilde kommuner.

Selve distriktspsykiatrien ligger tæt på S-togslinjen til København og med nærliggende motorvejsforbindelse.

Distriktspsykiatriens personalegruppe består af læger, specialpsykologer/psykolog, sygeplejersker, social-og sundhedsassistent, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, peermedarbejdere og lægesekretærer. Vi har et samarbejde på tværs af de enkelte teams.

Lidt om din kommende arbejdsplads

Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Der findes distriktspsykiatri i Køge og Roskilde, distriktspsykiatri for ældre, psykiatrisk klinik der behandler ikke-psykotiske tilstande, og klinik for selvmordsforebyggelse. Der er regionsfunktioner for henholdsvis Angst, ADHD, Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelse, Skizofreni og andre psykoser samt Dobbeltdiagnoser.

Vi er et Universitetssygehus. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser, Debuterende psykoser (OPUS) og Recovery. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.

Der er til stillingen tilknyttet en beredskabsvagt, som deles med ca. 11 kolleger og med delvagt kl. 9-15 i weekends og på helligdage ved geografien i Roskilde.

Vi tilbyder

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglig udvikling højt
 • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
 • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning.

Vi ønsker

 • En engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • Gode samarbejdsevner og gerne psykoterapeutisk uddannelse eller erfaring
 • Lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du som overlæge opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende og læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige speciallæger.
 • Ansøger skal have været ansat som H2-læge/afdelingslæge/overlæge eller tilsvarende inden for psykiatri og have erfaring med ambulant arbejde.
 • For overlægen forventes erfaring fra minimum 5 års ansættelse inden for psykiatri efter opnået speciallægeanerkendelse.
 • Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives. Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse som overlæge.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i slutningen af uge 49 eller i uge 50

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Lene Kistrup Henriksen på tlf.

30 92 62 91.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS eller Yngre Læger.

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgning med oplysning om cpr.nr., eksamensår og -sted, tidligere ansættelse, bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest, Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentligt brug

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk  og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Udvalgte job
Sørlandet Sykehus HF
Sørlandet Sykehus HF
Har du læst?
 

nr. 14/2016