Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet,

Göteborg
05-09-2022

Universitetslektor i klinisk patologi förenad med anställning som specialistutbildad läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kontakt

Göteborgs Universitet

Praktisk information
Oprettet:
05-09-2022
Udløber:
17-10-2022
Kviknummer:
LJA-83998750
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Patologisk anatomi,
Patologisk anatomi og cytologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ref PAR 2022/1213

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för biomedicin studerar vi kroppens celler - vad de består av, hur de fungerar, hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med varandra och den omgivande miljön. Med hjälp av denna kunskap försöker vi klarlägga de genetiska och molekylära orsakerna till olika sjukdomstillstånd för att hitta nya möjligheter att diagnosticera och behandla dessa. Denna verksamhet förenar sig väl med verksamheten vid klinisk patologi. Ämnesområdet klinisk patologi har under den senaste tiden expanderat snabbt, inte minst genom utveckling av avancerade biopsitekniker och molekylärbiologiska landvinningar. Antalet prover och provtyper expanderar för varje år. Avdelningen för patologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är till provantalet störst i Skandinavien och har en komplett diagnostisk verksamhet riktad mot alla sjukdomsområden och organsystem. Detta erbjuder goda möjligheter för forskning och klinisk verksamhet. Vi önskar rekrytera en universitetslektor som kan vidareutveckla avdelningens starka traditioner inom klinisk-patologisk forskning och diagnostik, undervisning inom ämnesområdet samt våra interaktioner med det omgivande samhället, framförallt med hälso- och sjukvården.

 

Ämne 

Klinisk patologi

 

Ämnesbeskrivning 

Klinisk patologi är en laboratoriemedicinsk specialitet vars kärnuppgift är diagnostik av sjukdomstillstånd och andra avvikelser. Främst analyseras olika typer av vävnadsprover. Det huvudsakliga verktyget för patologisk diagnostik är mikroskopisk undersökning av vävnad och celler. Förutom konventionella vävnadsfärgningar används stödjande tekniker som immunofluorescens, immunohistokemi och molekylärbiologiska tekniker, som PCR, DNA och RNA-sekvensering och FISH för att endast nämna några exempel. Forskningsmässigt erbjuder patologin en mycket bred bas för forskningsprojekt inom alla sjukdomsgrupper, med särskild tyngdpunkt inom tumörsjukdomar och inflammatoriska tillstånd.

 

Arbetsuppgifter 

Anställningen har ett klart fokus på grundutbildning och den anställda skall aktivt bedriva och utveckla grundutbildning inom ämnesområdet, framför allt inom läkarprogrammet, men även vid andra utbildningar, som exempelvis tandläkarutbildning och utbildning av biomedicinska analytiker. Sökande skall kunna axla kursledningsrollen för patologikursen i den framtida läkarutbildningen. Den procentuella andelen undervisning kan delvis anpassas efter den sökandes profil. Forskningsmässigt förväntas innehavaren bedriva forskning inom patologi, tumörbiologi eller annat för anställningen relevant område. Innehavaren skall bidra till att förstärka forskningsmiljön vid Göteborgs universitet genom handledning av doktorander och postdoktorala forskare. Forskningsfokus får gärna vara translationellt och omfatta såväl grundforskningsmetoder som patientmaterial/patientprover. Ansvaret omfattar både forskning och forskarutbildning. Trettio procent av anställningen är avsedd för klinisk tjänstgöring inom de klinisk-patologiska områden som den sökande är utbildad inom. Den kliniska anställningen kommer att utformas i samråd med den sökande. Till anställningens uppgifter hör också kliniskt och akademiskt ledarskap, samt administrativa uppgifter, förenliga med tjänsten. Exempel på de senare kan vara deltagande i utvärderingskommittér för ansökningar om forskningsanslag ur lokala fonder och medverkan i planering om framtida klinisk och pedagogisk infrastruktur. Om den sökande inte har svenska som modersmål ska den ges möjlighet att lära sig svenska inom två år från och med anställningsdatum.

 

Behörighet 

Behörighetskrav för anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap 4§ Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i klinisk patologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sökande ska därför inneha svensk eller utländsk läkarlegitimation samt svensk eller utländsk specialistutbildning i klinisk patologi. En förenad anställning får endast innehas av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. (Högskolelagen 3 kap § 8).

 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Gällande bedömningsgrunder så kommer den pedagogiska skickligheten att tillmätas större betydelse än den vetenskapliga skickligheten. Rörande pedagogisk skicklighet så kommer särskilt skicklighet inom undervisning i patologi att beaktas. Dokumenterat god pedagogisk förmåga med tydlig förankring i undervisning av studenter och kollegor är starkt meriterande. Förmågan styrks genom angivelse av antalet undervisade timmar samt dokumentation av kursutveckling och produktion av pedagogiskt material. Erfarenhet av kursledning och examinatorskompetens är starkt meriterande. Kursutvärderingar kan slutligen även bifogas ansökan.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. En framgångsrik kandidat skall gärna ha en bevisad förmåga till att utveckla och underhålla vetenskapliga samarbeten. Dokumenterad förmåga att erhålla extern finansiering är starkt meriterande.

Gällande den kliniska förmågan så är visad god klinisk skicklighet ett krav. Vid tillsättningen kommer även administrativ förmåga, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och förmåga till samarbete vara av stor betydelse.

 

Anställning 

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%, med placering vid Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin. Tillträde enligt överenskommelse.

 

Övriga upplysningar

Saknar den sökande formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas den sökande att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Prövningen av sådana högskolepedagogiska meriter ska ske i särskild ordning i enlighet med beslut av rektor.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Lars Palmqvist, professor i klinisk kemi och avdelningschef. Email: lars.palmqvist@clinchem.gu.se
Martin Johansson, professor i patologi och ämnesföreträdare, Email: 
martin.e.johansson@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:?https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen Ansök. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/Klinisk/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas till ansökan:

- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Läkarlegitimation
- Bevis specialistkompetens inom klinisk patologi
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2022/1213 och skickas till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg  

Ansökan ska vara inkommen senast: 17 oktober 2022.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Udvalgte job
Sørlandet Sykehus HF
Region Sjælland - Næstved og Slagelse Sygehus
Har du læst?
 

nr. 14/2016