Syddansk Universitet

Syddansk Universitet,

Odense
27-01-2023

Vicestatsobducent

Kontakt

Syddansk Universitet

Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
5230
Odense M
Danmark
Tlf: +45 6550 7777
Praktisk information
Oprettet:
27-01-2023
Udløber:
26-02-2023
Kviknummer:
LJA-84465861
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Retsmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

En stilling som vicestatsobducent ved Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet i Odense er ledig til besættelse fra 1. juli 2023.

Retsmedicinsk Institut fungerer som statsobducentur for Fyn og Syd- og Sønderjyllands politikredse.

Med vicestatsobducentstillingen er derfor - udover forsknings- og undervisningsmæssige opgaver på universitetslektorniveau - forpligtelser forbundet til Fyn og Syd- og Sønderjyllands politikredse med særligt ansvar for de til instituttet påhvilende rekvirerede funktioner.

Vicestatsobducenten udfører på instituttets vegne retslægelige obduktioner samt klinisk retsmedicinske undersøgelser m.v., som falder ind under statsobducenturfunktionens område. Vicestatsobducenten bistår statsobducenten og varetager statsobducentens opgaver i dennes fravær. 

Instituttet er for tiden normeret med en professor, der også er statsobducent, en vicestatsobducent, der bestrider souscheffunktionen, tre afdelingslæger, herunder en ph.d.-studerende, samt to yngre læger i henholdsvis introduktions- og uddannelsesstilling. En del af den kliniske retsmedicin varetages for tiden af særligt kvalificerede læger på instituttets vegne.

Vicestatsobducenten indgår i rådighedsvagt fra bolig til dækning af akutte obduktioner og findestedsundersøgelser og i bagvagtsfunktion for den kliniske retsmedicin.

For at kunne bestride funktionen som vicestatsobducent, kræves en bred retsmedicinsk uddannelse i retspatologi og klinisk retsmedicin, og desuden forventes det, at vicestatsobducenten er speciallæge i retsmedicin på ekspertniveau. 

Den nyansatte vicestatsobducent skal medvirke i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets undervisning og forskning og som vicestatsobducent foretage rekvireret arbejde. Den videnskabelige produktion skal være på lektorniveau som beskrevet i gældende bekendtgørelse om stillingsstruktur ved universiteter.

Da der er betydelige administrative pligter forbundet med ledelsesfunktionen, skal administrativ og ledelsesmæssig erfaring kunne dokumenteres.

Der vil ved vurderingen af ansøgerne udover nævnte kvalifikationer blive lagt vægt på, at potentielle ansøgere til stillingen

 • Har forudsætninger for undervisning i retsmedicin for medicinstuderende.
 • Har forudsætninger for at udbygge fagets undervisningsmæssige og videnskabelige grundlag i samarbejde med øvrige sundhedsvidenskabelige forskningsområder.
 • Har de nødvendige forudsætninger for at kunne varetage de med stillingen forbundne rekvirerede funktioner.
 • Kan udtrykke sig flydende på mundtlig og skriftlig dansk på højeste niveau.

Der ydes ikke kompensation i form af frihed eller honorar for ydelser på vagten, ej heller for rådighedsvagt eller ydelser på lør-, søn- og helligdage. Ansættelsen er  betinget af en to-årig prøvetid og fremvisning af en straffeattest.

Yderligere oplysninger om stillingens indhold og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til institutleder Peter Mygind Leth, Retsmedicinsk Institut, tlf. 6550 3003.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Bedømmelse af ansøgninger til stillingen som vicestatsobducent vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgere vil få deres egen bedømmelse tilsendt.

Ansøgninger skal sendes elektronisk via linket "Ansøg via link" nederst på denne side. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansøgningen skal indeholde (som pdf.- eller docx.-filer):

 • motiveret ansøgning
 • curriculum vitae
 • kopi af eksamensbeviser inklusive dokumentation for erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende
 • en komplet og nummereret publikationsliste
 • de 8 videnskabelige peer-reviewed publikationer, ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer. Bemærk venligst, at der skal vedhæftes én pdf.- eller docx.-fil for hver enkelt publikation
 • forskningsplan
 • dokumentation for speciallægeuddannelse i retsmedicin
 • dokumentation for administrativ og ledelsesmæssig erfaring
 • undervisningsportefølje
 • en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen.

Se endvidere fakultetets vejledning for ansøgere på nedenfor angivne link.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Udvalgte job
Sørlandet Sykehus HF
Region Sjælland - Næstved og Slagelse Sygehus
Har du læst?
 

nr. 14/2016