Ny søgning
Region
Arbejdsområde
Ansættelsesvilkår
Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Annoncer:

Ledigt hverv som medlem af Retslægerådet

Et hverv som medlem af Retslægerådet med særlig indsigt i psykiatri er ledig til besættelse snarest muligt.

Hvervet ønskes besat af en speciallæge med en bred psykiatrisk uddannelse og klinisk erfaring, som til daglig er beskæftiget med faget ved en psykiatrisk afdeling eller lignende psykiatrisk enhed.    

Som medlem af Retslægerådet deltager du inden for dit speciale sammen med Retslægerådets øvrige medlemmer, beskikkede sagkyndige og eventuelt ad hoc sagkyndige i behandlingen af enkeltsager, der forelægges for rådet. Der deltager som udgangspunkt tre medlemmer/sagkyndige i vurderingen af en sag.

Sagsbehandlingen er hovedsageligt baseret på skriftligt materiale, og vurderingen, der i almindelighed skal foretages inden for to uger, afgives skriftligt. Antallet af sager varierer afhængig af, hvilke sagstyper, der forelægges Retslægerådet.

Ved beskikkelse som medlem af Retslægerådet må påregnes en ugentlig arbejdstid på op til 14 timer. Honoraret udgør 291.422,13 kr. årligt (pr. februar 2024).   

Beskikkelsen sker for 6 år med mulighed for genbeskikkelse.   

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmer af Retslægerådet og en repræsentant fra de sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark. Der vil blive lagt vægt på uddannelsesmæssig baggrund og praktisk erfaring. Herudover vil videnskabelig aktivitet indgå i bedømmelsen.

Nærmere oplysninger om hvervet kan fås ved henvendelse til formand for Retslægerådet Torben Bæk Hansen, på telefon 2213 2307, eller til fg. kontorchef Jeanett Palmann Jensen, på telefon 72 68 83 10 eller via e-mail retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk,.    

Ansøgning indgives elektronisk på www.justitsministeriet.dk under punktet Karriere. 

Ansøgningen, der stiles til Kongen, skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 29. februar 2024. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge hvervet.

 Retslægerådet er et selvstændigt uafhængigt råd, der administrativt hører under Justitsministeriet. Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Rådet består af indtil 12 læger, pt. 11, og et antal fast beskikkede sagkyndige, og det arbejder i to afdelinger, hvoraf den ene behandler retspsykiatriske spørgsmål og den anden alle øvrige retsmedicinske spørgsmål. Retslægerådets sekretariat er organisatorisk en del af Civilstyrelsen, der er beliggende i Viborg.

 Læs mere om Retslægerådets virksomhed på www.justitsministeriet.dk eller www.retslaegeraadet.dk.🕑  |  Viborg  |  2024-02-29 23:59:00

Ansøg her

Praktisk information
Virksomhed
Justitsministeriet
Arbejdssted
Toldboden 2
8800 Viborg
Kontakt
Jeanett Palmann Jensen
Jeanettpalmann.jensen@civilstyrelsen.dk
72 68 83 10
Kviknummer
LJA-1014
Ansættelsesvilkår
Deltid,Konsulent ansættelse
Arbejdsområde
Psykiatri
Ansøgningsfrist
29-02-2024 23:59Retur til søgning

Annoncer:

Praktisk information
Virksomhed
Justitsministeriet
Arbejdssted
Toldboden 2
8800 Viborg
Kontakt
Jeanett Palmann Jensen
Jeanettpalmann.jensen@civilstyrelsen.dk
72 68 83 10
Kviknummer
LJA-1014
Ansættelsesvilkår
Deltid,Konsulent ansættelse
Arbejdsområde
Psykiatri
Ansøgningsfrist
29-02-2024 23:59