Ny søgning
Region
Arbejdsområde
Ansættelsesvilkår
Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Annoncer:

Universitetslektor i anestesi och intensivvård förenad med anställning som specialistläkare


Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper! Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen för kliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden (avdelningar).

Anställningen som universitetslektor är placerad vid avdelningen för anestesiologi och intensivvård inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Utbildningen i anestesiologi och intensivvård ges i huvudsak på läkarprogrammet Den kliniska forskningen inom avdelningen för anestesiologi och intensivvård omfattar forskning med fokus på monitorering och behandling av sviktande vitala funktioner omfattande hjärta, lungor och CNS-funktion samt forskning relaterad till obstetrisk verksamhet och smärta.

Ämne 

Anestesiologi och intensivvård.

Ämnesbeskrivning 

Det vetenskapliga området anestesiologi och intensivvård har en bredd från experimentell fysiologi till klinisk forskning kopplat till behandlingar och omhändertagande av kritiskt sjuka patienter. I Sverige är den kliniska specialiteten en dubbelspecialitet där anestesiologin i första hand är kopplad till peri-operativ medicin medan intensivvården omfattar vården av svårt sjuka patienter med sviktande vitala funktioner. Kliniskt inryms flera delspecialiteter såsom, Thorax-, Neuro- och Barn- anestesi och intensivvård. Likaså är prehospital sjukvård och smärtbehandling kopplade till specialiteten.

Arbetsuppgifter 

I anställningen som universitetslektor ingår att leda och bedriva undervisning på grund- och avancerad nivå samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer inom ämnesområdet. Anställningsinnehavaren kommer även ha ansvar för planering, projektering och undervisning av ämnet på olika delar av det nya läkarprogrammet. Undervisning utförs på svenska eller engelska.

I anställningen ingår även att bedriva forskning inom anestesiologi och intensivvård och medverka till att stärka den vetenskapliga miljön.

Den kliniska tjänstgöringen genomförs inom ramen för en kombinerad tjänst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Den kliniska tjänstgöringen kan ha varierande innehåll och bestäms enligt överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörighetskrav för anställningen är avlagd doktorsexamen i anestesiologi och intensivvård eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer likvärdig för anställningen och visad pedagogisk skicklighet. Läkarlegitimation och specialistkompetens inom anestesiologi och intensivvård är ett krav för anställningen.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska ett också ett krav. Anställningen kräver att man enligt Socialstyrelsen har de för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Vid bedömningen kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området och sättas i första hand. Klinisk skicklighet och administrativ skicklighet viktas lika och sätts i andra hand.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas på erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet inom ämnesområdet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Meriterande för anställningen är en docentur i ämnet.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid förmågan att bedriva forskning inom ämnesområdet för anestesiologi och intensivvård. Särskild vikt läggs också vid peer-review granskade publikationer i internationella tidskrifter. Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsanslag i konkurrens är meriterande.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten ska särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete, inom området anestesi och intensivvård samt förmåga till utveckling av kliniskt arbete och implementering av forskning i klinik. Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer är särskilt meriterande. För administrativ skicklighet är erfarenhet av ledningsuppdrag samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Anställning 

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid (100%), under 12 månader. Tillträde våren 2024. Placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.  

Kontaktuppgifter för anställningen 

Prefekt professor Jovanna Dahlgren, 076-6186737, jovanna.dahlgren@gu.se
Ämnesföreträdare lektor Helena Odenstedt Hergès, 0733-660866, helena.herges@aniv.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Läkarlegitimation
  • Bevis specialistkompetens anestesiologi och intensivvård
  • Forskningsplan
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2024/155 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-19 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.🕑  |  Göteborg  |  2024-03-19 23:59:00

Ansøg her

Praktisk information
Virksomhed
Göteborgs Universitet
Arbejdssted
Universitetsplatsen 1
SV405 30 Göteborg
Kontakt
Prefekt professor Jovanna Dahlgren
jovanna.dahlgren@gu.se
076-6186737
Kviknummer
LJA-1024
Ansættelsesvilkår
Fuldtid
Arbejdsområde
Akutmedicin,Anæstesiologi
Ansøgningsfrist
19-03-2024 23:59Retur til søgning

Annoncer:

Praktisk information
Virksomhed
Göteborgs Universitet
Arbejdssted
Universitetsplatsen 1
SV405 30 Göteborg
Kontakt
Prefekt professor Jovanna Dahlgren
jovanna.dahlgren@gu.se
076-6186737
Kviknummer
LJA-1024
Ansættelsesvilkår
Fuldtid
Arbejdsområde
Akutmedicin,Anæstesiologi
Ansøgningsfrist
19-03-2024 23:59