Ny søgning
Region
Arbejdsområde
Ansættelsesvilkår
Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Annoncer:

Overlege radiologi

Radiologisk seksjon FSS, Helse Førde

Radiologisk avdeling, Førde sentralsjukehus har ledig to nyoppretta stillingar som overlege i radiologi.

Avdelinga har om lag 70 tilsette fordelt på fire lokalisasjonar. Totalt har vi 15 legar tilsett i avdelinga, der dei fleste overlegane, og alle LIS, har arbeidsstad ved Førde sentralsjukehus.
Seksjonen i Førde har CT, MR, ultralyd, konvensjonell røntgen, gjennomlysning og mammografi/BDS (Brystdiagnostisk senter). Vi har SECTRA RIS/PACS som er felles system i Helse Vest.
Vi søkjer ein kompetent radiolog som kan bidra til eit godt fagleg og sosialt arbeidsmiljø. Overlege inngår i vakt, med LIS i forvakt.
Tilsetjing snarast, eller etter avtale.

Arbeidsoppgåver

 • Diagnostikk og pasientbehandling
 • Generell radiologi

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må ha norsk autorisasjon som spesialist i radiologi
 • Gode kunnskaper i norsk, både munnleg og skriftleg
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad. 

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Pasientorientert
 • Sjølvstendig
 • Engasjert
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Personlege eigenskaper vil verte vektlagde

Vi tilbyr

 • Gode løns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Rekrutteringstillegg
 • Hjelp med bustad
 • Triveleg arbeidsmiljø og høgt fagleg fokus
 • IA- bedrift (inkluderande arbeidsliv)

Kontaktinformasjon

Børge Stavland
Avdelingssjef
Telefon:578 39 393

Om arbeidsgivaren

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 200 tilsette og eit budsjett på over 3,6 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. 

Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.🕑  |  Førde  |  2024-04-28 23:59:00

Ansøg her

Praktisk information
Virksomhed
Helse Førde
Arbejdssted
Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Kontakt
Børge Stavland
+47 57839393
Kviknummer
LJA-1133
Ansættelsesvilkår
Cheflæge/Overlæge,Fuldtid
Arbejdsområde
Radiologi
Ansøgningsfrist
28-04-2024 23:59Retur til søgning

Annoncer:

Praktisk information
Virksomhed
Helse Førde
Arbejdssted
Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Kontakt
Børge Stavland
+47 57839393
Kviknummer
LJA-1133
Ansættelsesvilkår
Cheflæge/Overlæge,Fuldtid
Arbejdsområde
Radiologi
Ansøgningsfrist
28-04-2024 23:59