Ny søgning
Region
Arbejdsområde
Ansættelsesvilkår
Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Annoncer:

Overlege/spesialist i gynekologi

Gynekologisk seksjon, Flekkefjord

Vi søker etter deg som vil styrke vår overlegegruppe i gynekologisk seksjon med din kompetanse innen gynekologi og obstetrikk. 

Vi har ledig to faste 100% overlegestillinger i gynekologi/obstetrikk. Vi søker etter deg som interesserer deg for god pasientbehandling innenfor fødselsomsorg og kvinnehelse. Vi har 4-delt overlegeturnus, med hjemmevakt etter klokken 15:00.

Sykehuset i Flekkefjord er en del av Sørlandet sykehus HF. Vi samarbeider med sykehuset i Kristiansand og sykehuset i Arendal innen pasientbehandling og fagutvikling. Vi har felles morgenmøter og undervisning på tvers av sykehusene og ukentlig Internundervisning sammen med jordmødre i Flekkefjord. 

Vi gir fødselshjelp til omkring 335 kvinner i året, og har et selektert fødetilbud i tråd med seleksjonskriteriene for Sørlandet sykehus. Avdelingen har en svangerskapspoliklinikk hvor det tilbys NIPT, tidlig ultralyd og rutine ultralyd. Dette gjøres i samarbeid med jordmødre og ultralydjordmor. Seksjonen har et videokommunikasjonssystem som er knyttet opp mot vakthavende barnelege med nyfødtteam ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Dette bidrar til en god behandling av nyfødte barn med behov for barnemedisinsk vurdering, behandling og eventuelle overflyttinger til annet sykehus.  

I 2023 har gynekologisk seksjonen foreløpig hatt 1863 poliklinikker,115 dagbehandlinger, 82 operasjoner og 14 øyeblikkelig hjelp pasienter. 
Seksjonens ansatte skal være fire overleger, en lege i spesialisering, tolv jordmødre og syv barnepleiere. 
Gynekologisk seksjon er en sikker og god arbeidsplass for en allsidig gynekolog som ønsker å jobbe på et lokalsykehus i landlige omgivelser. 

Flekkefjord by er et godt sted å jobbe, bo og leve for mennesker i alle aldre. Det er korte avstander til jobb, skole, fritidsaktiviteter og sentrum. Dette gjør at du får mye ut av hverdagen sammen med venner og familie. Se hva Flekkefjord har å tilby her og her

Kommunen hjelper gjerne til med integrering i lokalsamfunnet dersom det skulle være ønskelig. Kommunen vil også kunne medvirke i flytteprosessen og til å skaffe bolig i en overgangsperiode, samt bistå i forhold til jobbmuligheter for eventuell ektefelle eller partner.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal utføre legearbeid som spesialist i gynekologi og fødselshjelp i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • Du deltar i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan. Du deltar i poliklinikk arbeid, gynekologisk-, og svangerskapspoliklinikk.
 • Du fører pasientjournal etter gjeldende regler og kvalitets sikrer pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser, samt medisinsk koding ihht regelverket.
 • Du har ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand. Bruke seksjonens rutiner for medvirkning.
 • Du har selvstendig ansvar for å holde deg faglig oppdatert. Du deltar i veiledning og undervisning av LIS1og LIS3.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i gynekologi og fødselshjelp.
 • Det forutsettes at søker behersker norsk/skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er et krav.

Personlige egenskaper

 • Du har interesse og motiveres av å arbeide på lokalsykehus, der din kompetanse får stor betydning for sykehuset.
 • Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.
 • Kommunikasjon og samarbeid med kolleger og pasienter er viktig med tanke på godt arbeidsmiljø og kvalitet på arbeidet.
 • Samarbeider godt med dine overlegekollegaer.
 • Ha gode evner til å samarbeide med andre yrkesgrupper i team rundt pasienten, men også kunne jobbe selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og strukturert, og med høy arbeidskapasitet.
 • Er stabil og tilstedeværende.
 • Er motivert for å dele din kompetanse og bidrar til utdanning, kurs og opplæring internt i avdelingen.

Vi tilbyr

 • Bistand med tanke på jobb til eventuell ektefelle/partner
 • Ansettelse i et lokalsykehus som dekker flere fagområder og pasientgrupper.
 • Egne kompetanseplaner for nyansatte.
 • Tilrettelegging for faglig påfyll og opprettholdelse av kompetanse.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Flekkefjord kommune vil kunne medvirke i flytteprosessen og til å skaffe bolig i en overgangsperiode

På denne lenken kan du se hva Flekkefjord by har og tilby med tanke på arrangementer, opplevelser, attraksjoner, overnattinger, turområder, bo muligheter, lag og foreninger etc. 

Kontaktinformasjon

Tone Kristin Hansen
Konst. klinikkdirektør
Telefon:0047 911 07 734

Randi Andersen
Avdelingssjef
Telefon:0047 38 07 43 00

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook🕑  |  Flekkefjord  |  2024-06-30 08:32:00

Ansøg her

Praktisk information
Virksomhed
Sørlandet Sykehus
Arbejdssted
Engvald Hansens vei 6
NO4400 Flekkefjord
Kontakt
Tone Kristin Hansen
+47 91107734
Kviknummer
LJA-1372
Ansættelsesvilkår
Cheflæge/Overlæge,Fuldtid
Arbejdsområde
Gynækologi
Ansøgningsfrist
30-06-2024 08:32Retur til søgning

Annoncer:

Praktisk information
Virksomhed
Sørlandet Sykehus
Arbejdssted
Engvald Hansens vei 6
NO4400 Flekkefjord
Kontakt
Tone Kristin Hansen
+47 91107734
Kviknummer
LJA-1372
Ansættelsesvilkår
Cheflæge/Overlæge,Fuldtid
Arbejdsområde
Gynækologi
Ansøgningsfrist
30-06-2024 08:32