Ny søgning
Region
Arbejdsområde
Ansættelsesvilkår
Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke

Annoncer:

Professor i neurologisk-psykiatrisk grundforskning kombineret med ansættelse som speciallæge/overlæge – Vigres professorat

Lunds Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,

Lunds Universitet blev grundlagt i 1666 og rangeres regelmæssigt som en af verdens førende videregående uddannelsesinstitutioner. Der er omkring 47.000 studerende og mere end 8.800 ansatte i Lund, Helsingborg og Malmø. Vi står sammen i vores søgen efter at forstå, forklare og forbedre vores verden og folks vilkår.

Lund Universitet byder ansøgere med forskellige baggrunde og erfaringer velkommen. Lighed, lige muligheder og mangfoldighed er grundlæggende principper for alle dele af vores forretning.

Gennem en donation fra afdøde Ragnar Vigre er det nu muligt at slå en stilling op som professor i neurologisk-psykiatrisk grundforskning.

Afdelingens placering af stillingen bestemmes på tidspunktet for udnævnelsen.

Ansættelsen kombineres med ansættelse som speciallæge/overlæge i Region Skåne.

Opgaver

Opgaverne omfatter forskning, postgraduate uddannelse og undervisning på fakultetets medicinske uddannelse i neurologi, kognitive sygdomme eller psykiatri. Andre opgaver, der normalt er forbundet med en ansættelse som professor, omfatter visse administrative, interne og eksterne tillidshverv nationalt og internationalt. Ansøgeren skal være indstillet på at tage ledelsesansvar for forskning og uddannelse inden for fagområdet.

Specialist-/overlægestillingen omfatter uafhængig klinisk service.

Andre opgaver kan også forekomme.

Kvalifikation

For at være berettiget til ansættelse som professor skal ansøgeren have demonstreret både forsknings- og undervisningskompetence i overensstemmelse med bekendtgørelsen om videregående uddannelse, kapitel 4, afsnit 3.

Ansøgeren skal være speciallæge inden for de specialer, der er relevante for opkaldet.

Da ansættelsen som professor kombineres med ansættelse som speciallæge, er sprogkundskaber i svensk, mindst niveau C1 efter Europarådets niveauskala, et krav.

I henhold til Lunds Universitets ansættelsesregler skal ansøgeren have gennemført en uddannelse i undervisning og læring på videregående uddannelser af mindst fem ugers varighed eller på anden måde have erhvervet tilsvarende viden for at være berettiget, medmindre der er særlige grunde. Hvis indehaveren anses for at have særlige grunde til ikke at have gennemført fem ugers uddannelse i undervisning og læring inden for videregående uddannelse på tidspunktet for tiltrædelsen af stillingen, skal indehaveren afslutte denne uddannelse senest to år efter tiltrædelsen af stillingen.

Vurderingskriterier

Ansøgeren skal have demonstreret meget høj forskningsekspertise og undervisningsekspertise af betydning for neurologi, kognitive sygdomme eller psykiatri. I vurderingen vil der blive lagt særlig vægt på forskningsekspertise.

Ansøgeren skal have demonstreret forskningsekspertise ved at opretholde et højt internationalt niveau som forsker.

Erfaring med nationale og især internationale forskningssamarbejder er en fortjeneste.

Det er endvidere en fortjeneste, hvis den potentielle indehaver har modtaget forskningsstipendier tildelt i national og navnlig international konkurrence som hovedansøger.

Erfaring med eksperimentel, translationel og klinisk forskning inden for neurologi, kognitive sygdomme eller psykiatri er også en fortjeneste.

Dokumenteret klinisk ekspertise og erfaring med at lede klinisk arbejde inden for neurologi, kognitive sygdomme eller psykiatri er fortjenstfulde.

Ansøgeren skal have demonstreret undervisningskompetence inden for både undervisning og vejledning, både på bachelor / avanceret og postgraduate niveau.

Ansøgeren skal demonstrere evnen til at lede, demonstrere evnen til at interagere med det omgivende samfund og have gode samarbejdsevner.

For lærere ved Lunds Universitet er det generelle kvalifikationskrav at være egnet til og generelt have den evne, der er nødvendig for at udføre opgaverne godt. Ud over hvad der følger af bekendtgørelsen om videregående uddannelse, gælder Lunds Universitets ansættelsesregler og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets generelle kravprofil og vurderingskriterier for ansættelse som professor:

Andre oplysninger

For yderligere information kontakt dekan Maria Björkqvist, tlf. +46 72 700 71 63, maria.bjorkqvist@med.lu.se, institutleder Patrik Midlöv, tlf. +46 730 79 13 63, patrik.midlov@med.lu.se og institutleder Mikael Bodelsson, tlf. +46 70 590 82 18, mikael.bodelsson@med.lu.se

For yderligere information om ansøgningsproceduren kontakt rekrutteringskoordinator Eva Nilsson, tlf. +46 46 222 17 89, eva_a.nilsson@med.lu.se 

Stillingen besættes på baggrund af indstilling fra Lægenævnet.

Konkurrence

Stillingen søges elektronisk via Lunds Universitets ansøgerportal senest 24-09-2024.

Ansøgningen indgives i overensstemmelse med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets vejledning til ansøgere til undervisningsstillinger (se https://www.medicin.lu.se/lfn under overskriften Kvalifikationsoversigt og CV).

Universitetet anvender individuel lønindstilling. Angiv lønkrav i din ansøgning.

Lund Universitet byder ansøgere med forskellige baggrunde og erfaringer velkommen. Vi ser ligestilling og mangfoldighed som en styrke og et aktiv. Velkommen med din ansøgning!

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er en afdeling af Lunds Universitet med ansvar for uddannelse og forskning inden for medicin, pleje og sundhed. Uddannelsen foregår i tæt samarbejde med sundhedsvæsenet og er godt forankret i fakultetets stærke forskningstradition. Fakultetets forskning spænder over en bred vifte af eksperimentel grundforskning, patientorienteret klinisk forskning og sundhedsvidenskabelig forskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er med mere end 1800 ansatte og 2700 studerende i Lund, Malmø og Helsingborg et vidensintensivt mødested for studerende, undervisere og forskere fra hele verden.

Vi afviser al kontakt fra reklameleverandører, rekrutterings- og bemandingsvirksomheder på grund af offentlige indkøbsregler.

Type beskæftigelse: Fastansættelse
Beskæftigelsens omfang: Fuldtid
Adgang: Efter aftale

Tillidsrepræsentant:
OFR/ST:Fagforening ST's kontor, 046-2229362
SACO:Saco-s Council ved Lunds Universitet, kansli@saco-s.lu.se
SEKO: Seko Civil, 046-2229366🕑  |  Lund  |  2024-09-24 23:59:00

Ansøg her

Praktisk information
Virksomhed
Lund University
Arbejdssted
Lund
SE221 00 Lund
Kontakt
Maria Björkqvist
+4672 7007163
Kviknummer
LJA-1540
Ansættelsesvilkår
Cheflæge/Overlæge,Professorat/ postdoc
Arbejdsområde
Neurologi,Psykiatri
Ansøgningsfrist
24-09-2024 23:59Retur til søgning

Annoncer:

Praktisk information
Virksomhed
Lund University
Arbejdssted
Lund
SE221 00 Lund
Kontakt
Maria Björkqvist
+4672 7007163
Kviknummer
LJA-1540
Ansættelsesvilkår
Cheflæge/Overlæge,Professorat/ postdoc
Arbejdsområde
Neurologi,Psykiatri
Ansøgningsfrist
24-09-2024 23:59